01.07.2009 08:00

56. VOLEJBALOVÁ DŘEVĚNICE

 SOBOTA 1. SRPNA 2009:
Kadeti a junioři: družstva všech soutěží i neregistrovaní (narození po 1.1.1989)
Kadetky a juniorky: družstva všech soutěží i neregistrované (narozené po 1.1.1989)
Muži I. A třída : Družstva extraligy (od 11.00 hodin)
Muži IV. třída: Družstva veteránů nad 40 let (rok narození 1969 a dříve - od 9.00 hodin)

NEDĚLE 2. SRPNA 2009:
Muži I. A třída : Družstva extraligy (pokračování)
Muži I. B třídy : Družstva 1. a 2. ligy
Ženy I. třída : Družstva extraligy, 1. a 2. ligy

SOBOTA 8. SRPNA 2009:
Muži II. třída : Družstva krajských a městských přeborů a soutěží
Ženy II. třída : Družstva krajských, městských a regionálních přeborů a soutěží
i neregistrovaná

NEDĚLE 9. SRPNA 2009:
Muži III. třída : OTEVŘENÝ TURNAJ - družstva mužů všech soutěží i neregistrovaná
Mixy : Smíšená družstva (4 muži + 2 ženy)
 

Z PROPOZIC 56. ROČNÍKU TURNAJE

Místo konání: 10 antukových kurtů TJ Sokol Dřevěnice
2 antukové kurty TJ Sokol Radim (1 km od dřevěnického areálu)

Přihlášky: Můžete poslat na adresu : TJ Sokol Dřevěnice, 507 13 Železnice nebo elektronickou
poštou na e-mail: cstv.jicin@iol.cz
Stačí se však přihlásit v den konání turnaje do 8.00 hodin přímo na hřišti.
Po této hodině nebude žádné družstvo do soutěže přijato.

Povinnosti družstev: Přivézt regulérní míč. Složit 350.- Kč startovného (mládežnická družstva 250.- Kč, družstva extraligy mužů 600.- Kč).
Zaplacení startovného v den turnaje do osmi hodin je oficiální přihláškou k turnaji.

Družstva se turnaje zúčastní na vlastní náklady a vlastní nebezpečí
Družstva veteránů (rok narození 1969 a dříve) předloží občanské průkazy.
Družstva nastoupí jednotně dresovaná.

Začátek: V 8.00 hodin každý hrací den.

Hrací řád: Hraje se podle platných mezinárodních pravidel volejbalu – hrací systém stanoví pořadatelé podle počtu startujících družstev. Podrobněji s ním budou družstva seznámena bezprostředně před zahájením turnaje.

Ceny: V každé z deseti kategorií obdrží prvních šest družstev diplomy, plakety, vlajky.
Ostatní ceny (poháry, míče, sýry, dárkové koše) podle konečného pořadí.

Noclehy: Noclehy v ubytovacích zařízeních nemůžeme zabezpečit. Doporučujeme stanovat ve vyhrazeném prostoru vedle areálu ve vlastních stanech, mnohá družstva této možnosti využívají a jsou spokojena.

Družstva, která budou na našem turnaji hrát první sobotu a budou stanovat ve vyhrazeném prostoru – mají „místenky“ zajištěny jen na noc z pátku na sobotu, druhý den je musí uvolnit pro družstva, která budou hrát na turnaji v neděli. Totéž platí i pro druhý víkend.

Na pokyn okresního hygienika je nutno vyklidit stanové městečko vždy nejpozději v pondělí do 12.00 hodin.

Doprava: Dřevěnice je od Jičína i Nové Paky vzdálena 8 km. Do obou měst je možno jet vlakem či autobusem, do Dřevěnice pak pokračovat linkovým autobusem. Navíc bude v den turnaje vypraven z Jičína od vlakového nádraží v 7.30 hodin zvláštní autobus.
Odjezd zvláštními autobusy ze Dřevěnice do Jičína bude možný každý hrací den turnaje v 19.00 hodin.
 

—————

Zpět