24.07.2009 12:29

Brodské pojetí MIXu aneb chlapské desatero

 1. ŽENA NAHRÁVÁ - MUŽ ÚTOČÍ, jiná varianta nevede k úspěchu.

2. KDYŽ SE ŽENĚ NEPODAŘÍ ZE SOUPEŘOVA SERVISU PŘÍMO NAHRÁT ,muž míč ženě zpátky nevrací, bere zodpovědnost na sebe a přehrává ho k soupeři, třeba i ze země.

3. PODÁVÁ(SERVÍRUJE) SE VŽDY NA ŽENU, pokud se chce vyhrát.

4. ŽENA CHODÍ /BĚHÁ/ VŽDY PRO ZAKUTÁLENÝ MÍČ. Mezi muži jsou "silné nátury" - které tvrdí, že velice vhodné je začít nácvik deblového mixa následujícím způsobem: MUŽ zakopává míč, ŽENA pro něj svižně běhá a vrací se co nejrychleji zpět. Muž může měřit čas na stopkách, sedíce při tom na lavičce. Tento postup se však doporučuje jen pro už stabilizované partnerské vztahy a naopak se vůbec nedoporučuje, pokud je členkou dvojice zarputilá feministka .

5. ŽENA JE PŘI UTKÁNÍ UKÁZNĚNÁ A NEODMLOUVÁ, měla by se zdržet jakýchkoliv výroků nebo dokonce nějakých vlastních teorií, které by muže mohly vyvést z koncentrace.

6. ŽENA JE PŘI UTKÁNÍ PŘÍVĚTIVÁ A VESELÁ, její úloha je podstatně lehčí, musí se tedy alespoň starat o dobrou náladu.

7. POKUD JE SPOLUHRÁČKOU MANŽELKA, je povinna do dvou hodin po turnaji uvést rodinu do normálního chodu, protože muž se musí zpravidla účastnit teoretického semináře v hospodě.

8. ŽENA JE ZODPOVĚDNÁ ZA VŠECHNY NEÚSPĚCHY DVOJICE.

9. MUŽ CHYBY NEDĚLÁ, a když, je třeba hledat důvody jinde.

10. PŘI NEDODRŽOVÁNÍ DESATERA A PO PROHRANÉM UTKÁNÍ, muž ženu trestá. Fyzický trest je na rozdíl od socialistického i současného školství dovolen, neboť lepší výchovný prostředek zatím nikdo nevymyslel.

POZNÁMKA: Ne všem mužům se dodržování zásad desatera podaří prosadit, ale z praxe známe takové, kteří předvádí realizaci jednotlivých bodů v praxi (včetně bodu 10). Mezi nimi je mnoho mistrů republiky volejbalovém mixu.

Autor: 3pek

—————

Zpět