26.06.2010 08:30

„open“ přebor ČOS ve volejbale mixů – severní Čechy

Turnaj bude hrán jako II. kolo přeboru ČOS za účasti postupujících družstev z I.kol a družstev oblasti severních Čech.

1. Pořadatel: TJ Sokol Mn.Hradiště - volejbalový oddíl

2. Datum konání a kategorie: 26.6.2010 - smíšená družstva 4+2

Prezentace družstev v 8.30hod., zahájení prvního utkání 9.00hod.

3. Místo konání: Mn.Hradiště kurty za sokolovnou

4. Organizační pracovník: Jiří Skřivan TZ 326 815 229 Mob. 603 374 624

5. Doprava: spojení vlak, bus – areál 200m od náměstí směrem Ml.Boleslav

6. Vklad: 400,- Kč za družstvo

7. Ceny: družstva na prvních třech místech získají diplomy, vítěz pohár podle počtu

přihlášených týmů věcné ceny

8. Technická ustanovení:

Hraje se podle pravidel volejbalu, systémem který stanoví pořadatel podle počtu družstev.

9. Přihlášky:

Počet družstev přijatých do turnaje je omezen na 16, proto žádáme družstva, která mají zájem o účast, aby se přihlásila buď písemně nebo telefonicky předem .

Přihlášky zasílejte na adresu:
Jiří Skřivan, Lidická 990, 29501 Mn.Hradiště

Telefonicky se přihlašujte na výše uvedená telefonní čísla nebo e-mail dres2@seznam.cz.

Po naplnění kvóty nebude možno do turnaje přijmout další družstva.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do turnaje II.kola přeboru ČOS přihlašuji

…. družstvo mixů …………………………………………………………….Jméno org.pracovníka, telefon, e-mail:

...................................................................................


Datum: Razítko a podpis:

 

—————

Zpět