15.08.2008 14:33

Platba za soutěž 2008/2009 - DŮLEŽITÉ !!!

 Upozornění: Kdo neuhradí poplatky za soutěž nebude moci startovat v soutěži a nebude mít k dispozici svůj dres!

Platba: 3.800 Kč /hráče

Hráč, který bude mít zaplacen ILP (individuální licenční poplatek) zaplacen mimo TJ Slavoj Český brod, bude po oznámení platit částku sníženou o 200 Kč, to znamená 3.600 Kč nebu mu bude následně po uhrazení celé platby tato částka vrácena zpět.

Povinnost této platby mají všichni hráči, kteří budou startovat v soutěži KP1 za TJ Slavoj Český Brod, bez vyjímek !!!

Termín úhrady: do 24.8.2008 (MOŽNO PLATIT ZÁLOHOU min. 1.000 Kč s odkladem doplatku celé částky do 1 měsíce)

Platbu

  • na účet: 27-1603570277/0100 , variabilní symbol datum narození v tomto ukázkovém tvaru 731231 (31. prosince 1973)
  • nebo osobně předat JP či PB

Platba za soutěž zahrnuje rozpočítané náklady na:

  • Vklad do soutěže
  • ILP
  • Penále za nesplnění podmínky vlastního rozhodčího a mládeže
  • Nákup dresů
  • Nákup míčů 
  • Rozhodčí

Každý hráč, který uhradil platbu, obdrží dres do svého vlastnictví.

Kdo neuhradí poplatky včas, nebude mu zakoupen dres a nebude mu uhrazen ILP. O případých sankcích za pozdní platbu rozhodne vedení klubu.

Platba nezahrnuje poplatky za halu.

 

 

—————

Zpět