29.06.2008 20:45

Trénink - změna času!

 Tráninky se opět mění a časy zůstavají, minimálně po dobu prázdnin.

Hlavní trénink (povinně pro všechny) je  každou neděli od 18:00 hod. a doplňkový je každý čtvrtek ve stejnou dobu.  

—————

Zpět